Budgetplanning

Een doordachte budgetplanning zorgt niet alleen voor een duidelijk overzicht, maar ook voor meer controle. De budgetplanning vormt de leidraad van de projectplanning

Voordelen

Het opstellen van een budgetplanning biedt diverse voordelen. Je komt op het einde van de rit niet voor onnodige budgettaire verrassingen te staan. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je acties continu te evalueren en waar nodig bij te sturen. 

Doelstellingen

Om een budgetplanning te kunnen opstellen, vertrekken we steeds vanuit de vooropgestelde doelstellingen. Op basis daarvan bepalen we hoe uw budget het best verdeeld kan worden, met een optimaal rendement.  

Bepalen van activiteiten

Samen met u bekijken we welke activiteiten mogelijk zijn en welk budget ze toegewezen krijgen. We verdelen deze activiteiten in acties met een hoge en lage prioriteit.

Bepalen van kanalen

Na het vastleggen van de verschillende activiteiten worden de kanalen gekozen en inhoudelijk, vormelijk en strategisch op elkaar afgestemd. Deze online en offline kanalen krijgen elk een apart budget toegewezen. In de volgende stap worden alle activiteiten in een projectplanning opgenomen.

>> naar stap 3: projectplanning

Klaar om te starten? Contacteer ons dan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!