Marketingstrategie

Marketingstrategie

De marketingstrategie vormt de basis van het mediaplan. Door deze te bepalen wordt het mogelijk om zeer gericht te werk te gaan. Het doelpubliek wordt op de meest effectieve manier benaderd met behulp van een doeltreffende mediamix.

Onderdelen van een marketingstrategie

Elk mediaplan is uniek en weerspiegelt de eigenheid en visie van een bedrijf of organisatie. Afhankelijk van de bedrijfssituatie en de doelstellingen verschilt de inhoud en de invulling van een marketingstrategie. Toch zijn er enkele onderdelen die de rode draad vormen.

Situering en analyse

Bij de situering en analyse wordt de actuele bedrijfssituatie in kaart gebracht. Belangrijke vragen die hierbij aan bod komen zijn: wat moet er veranderen en wat moet er zeker voorgezet worden? Op basis van de uitkomsten worden de bedrijfsdoelstellingen op korte en lange termijn opgesteld. Deze worden vervolgens vertaald naar marketing- en communicatiedoelstellingen. Om het gewenste resultaat te behalen is een doelgerichte planning cruciaal.

Markt 

Een analyse van de externe omgeving en marktfactoren is van uiterst belang voor het opstellen van een marketingstrategie. Elke markt brengt immers zowel kansen als bedreigingen met zich mee.

Doelstellingen

Wilt u groei creëren binnen uw bedrijf? Dan is het opstellen van doelstellingen aangewezen! Doelstellingen vergroten immers de focus binnen bedrijven en organisaties en zorgen voor meer controle en richting. Om de doelstellingen te sturen worden er meetpunten opgesteld. Deze zijn noodzakelijk om de doelstellingen binnen de vooropgestelde deadline te behalen. 

De doelstellingen moeten voldoen aan het SMART-principe:

  • Specifiek: Is het doel duidelijk?
  • Meetbaar: Onder welke voorwaarden heeft u uw doel bereikt? De doelstelling in cijfers verwoorden. 
  • Acceptabel: Is er draagvlak voor het vooropgestelde doel?
  • Realistisch: Is het doel de moeite waard voor het bedrijf?
  • Tijdsgebonden: Wanneer moet het doel bereikt zijn?

Doelgroepen

Het bepalen van de gewenste doelgroep(en) bestaat uit twee onderdelen: de segmentatie en targeting. Eerst wordt de markt ingedeeld in verschillende segmenten. Ieder segment bestaat uit potentiële kopers met overeenkomstige kenmerken. Nadien volgt de targeting. Hier worden de segmenten geselecteerd waarop u zich wil focussen. Zo kunnen verschillende klanten op een efficiënte manier benaderd worden. 

Boodschappen

Wilt u uw boodschap optimaal overbrengen? Zorg er dan voor dat u opvalt in het oog van de klant. Zowel de inhoud als verpakking is hierbij van cruciaal belang. Belangrijk hierbij is dat u vertrekt vanuit het standpunt van de ontvanger. Hoe kan uw doelgroep aangezet worden tot het nemen van de gewenste actie? Bij Mediaplanners zorgen we voor een creatieve insteek zodat uw potentiële klant steeds verleid wordt tot het nemen van de gewenste actie. 

Mediamix

Hoe beter de mediamix, hoe meer potentiële klanten u zal bereiken én hoe groter het uiteindelijke succes. Mediaplanners stelt voor u een doordachte mediacombinatie samen, zodat uw boodschap optimaal wordt overgebracht. Neem een kijkje bij producten voor een overzicht van offline en online kanalen.

>> naar stap 2: budgetplanning

 

Klaar om te starten? Contacteer ons dan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!