Waar kan je het best adverteren?

Een vraag die we regelmatig krijgen is: "in welke media kunnen we het best adverteren?" Helaas is hier geen one-size-fits-all-antwoord. Bij het plaatsen van advertenties moeten we namelijk met vele factoren rekening houden, om ervoor te zorgen dat het beschikbare budget efficiënt wordt besteed. In dit artikel sommen we enkele factoren op, waar je best rekening mee houdt bij de keuze van advertentiemedia.

Doelstellingen: wat wil je bereiken?

Welke actie je ook plant, begin steeds met te bepalen wat je precies wil bereiken met je actie. Zo zet je alvast een eerste goede stap bij het bepalen van de juiste kanalen.

Online actie triggeren

Wil je meer bezoekers op website, online bestellingen ontvangen of meer volgers op sociale media? Dan kunnen online advertenties op Facebook, Google Adwords of Google Display Network een goede optie zijn. Ook een e-mail campagne naar je eigen klantenbestand of zelfs een aangekocht adressenbestand kan - mits een doordachte opmaak - wel wat succes opleveren. Toch kan ook een offline campagne interessant zijn om mensen naar een website te leiden. Voorzie in elk geval een duidelijke call-to-action en gebruik eventueel een verkorte, maar duidelijke link naar de doelpagina. In bepaalde gevallen is het gebruik van een QR-code ook interessant.

Tip: online doorverwijzingen zijn perfect meetbaar, maar door een andere link te gebruiken in de (verschillende) offline publicaties, kan je ook hier het effect afzonderlijk meten.

Meer naamsbekendheid

Om meer bekendheid te verwerven, aan je imago te bouwen of top-of-mind te worden, zijn in de tijd gespreide advertenties interessant. Herhaling werkt: door regelmatig in beeld te komen, leert men je bedrijf, organisatie of producten (beter) kennen. Hier is in vele gevallen een combinatie van online, offline en audiovisuele advertenties met sociale media aangewezen. Omdat je dit niet van de ene op de andere dag  kan realiseren, kan je het best op langere termijn bekijken. Door een kleinere advertentie te plaatsen op regelmatige basis, kan je het budget spreiden.

Meer bezoekers in je zaak

Om een drempelverlagend effect te bekomen, is naamsbekendheid en vertrouwen van belang. Maar daarnaast dient je doelpubliek ook (de meerwaarde van) je aanbod te kennen. Hier dien je zowel op termijn als actiegericht te werken. Enerzijds werk je aan naamsbekendheid, anderzijds aan de promotie van je aanbod. Een advertentie in een huis-aan-huisblad kan interessant zijn, maar ook een foldercampagne is het overwegen waard. Zorg ook voor zichtbaarheid in het straatbeeld om al dan niet toevallige passanten te bereiken, bijvoorbeeld met gevelreclame, vlaggen of een stoepbord. Je kan ook opteren voor buitenreclame zoals een bestickering achteraan op een bus van De Lijn of billboards naast de weg.

Doelgroepen: wie wil je bereiken?

Wil je de grote massa bereiken? Of bestaat je publiek uit een select gezelschap? Om een grote groep mensen tegelijk te bereiken, kan je kiezen voor massacommunicatie via huis-aan-huis bedeling, radio- of tv-spots, advertenties in (gratis) uitgaven of online advertenties. Maar om een gerichte doelgroep te bereiken kan je best gerichter te werk gaan. Dit kan onder meer via niche-uitgaven zoals bv. de Communiekrant (ouders van communicanten) of Verstandig Bouwen (bouwers en verbouwers). Met Mailingmaker kan je het adressenbestand van bpost gebruiken om een mailing op te zetten waarbij postkaarten worden verzonden naar een doelpubliek dat je kiest op basis van persoonlijke voorkeuren, geografie, leeftijd, en interessegebieden.  Ook online en op sociale media kan je zeer gericht communiceren, bijvoorbeeld op basis van interessegebieden, regio, geslacht, leeftijd, bezochte websites, enz.

Kanalen

Afhankelijk van de doelstellingen en doelgroepen kies je de meest geschikte kanalen om je publiek zo gericht mogelijk te bereiken. Er is een enorme keuze uit advertentiekanalen, zowel online als offline. Je werkt best een combinatie uit van verschillende kanalen die elkaar aanvullen, zonder te veel overlap te creëren.  Zorg daarbij ook voor een goede planning en stem de boodschappen inhoudelijk en vormelijk op elkaar af. Op die manier ontstaat er over de verschillende media heen een uniformiteit en werken de verschillende acties versterkend.

Planning

Afhankelijk van je aanbod, zijn bepaalde perioden in het jaar interessanter dan andere. Hierop kan je je acties afstemmen om een beter resultaat te bekomen. Maar ook los daarvan is het interessant om een jaarplanning op te maken en zo de campagnes - en het budget - te spreiden. Een jaarplanning kan opgemaakt worden als matrix waarbij de acties en periodes, de kanalen en de te besteden bedragen ingevuld worden. Van hieruit kan je een gedetailleerde projectplanning opmaken per campagne. Op die manier blijft alles overzichtelijk en is de kans op fouten of gemiste opportuniteiten kleiner.

Tip: met de Keyword Planner van Google Adwords kan je nagaan op welke momenten meer of minder gezocht wordt naar (onderdelen van) je aanbod. Dit kan helpen bij de indeling va de jaarplanning

Nog enkele tips…

  • Start met een doordachte strategie, waarbij je de doelstellingen, doelgroepen, boodschappen en methodiek vastlegt. Deze kan je gebruiken om op een gefundeerde manier de juiste beslissingen te nemen.
  • Bekijk je marketingplan op middellange termijn, maak een planning op voor 12 maanden waarbij je het budget, de verschillende campagnes en acties en de kanalen vastlegt.
  • Bouw meetpunten in en maak tijd om alle acties te evalueren. Op die manier kan je de efficiëntie verhogen.
  • Test (nieuwe) zaken uit. Spendeer hieraan een beperkter budget, maar volg de resultaten nauwkeurig op. Zo loop je niet het risico op dure en/of nutteloze campagnes, maar kan je toch opportuniteiten ontdekken.
  • Doe een beroep op een mediaplanner. Zij kennen de advertentiemarkt en weten welke kanalen het meest geschikt zijn. Ze maken een duidelijke planning op om het budget en de campagnes nauwgezet op te volgen.
     

Wens je meer informatie over mediaplanning, of wens je professioneel advies en ondersteuning om je marketingbudget zo efficiënt mogelijk in te zetten? Neem dan vrijblijvend contact op via info@mediaplanners.be of 014 960 603.