7 voordelen van mediaplanning

Mediaplanning is het plannen en organiseren van alle marketingactiviteiten. Denk maar aan de plaatsing van advertenties, bedeling van folders, het uitzenden van radio- en tv-spots en het tonen van advertenties op websites en sociale media. Bij mediaplanning worden deze activiteiten op een structurele wijze ingepland om op een efficiënte wijze de vooropgestelde communicatie- en marketingdoelstellingen te behalen.
 

Kort gezegd: mediaplanning zorgt voor een betere return on investment. Meer resultaat met minder inspanningen.

1. Je bereikt je doelgroep gericht en met de juiste boodschap

Bij het opmaken van een mediaplanning vertrekken we vanuit de marketingstrategie en richten we ons tot de beoogde doelgroep, zodat het doel bereikt wordt met zo weinig mogelijk middelen.

2. Je werkt met een uitgekiende mediamix

Bij het opmaken van een mediaplan stemmen we de meest geschikte kanalen op mekaar af wat betreft vorm, inhoud en tijdsplanning. Op die manier verkrijgen we een cross-channel benadering die versterkend werkt. Zowel online- als offline kanalen en sociale media kunnen hierin opgenomen worden. 

3. Je krijgt onafhankelijk advies

Onze adviseurs hebben een gedegen kennis van de verschillende lokale, regionale en nationale media in België. Wij kunnen onafhankelijk adviseren welke media of mediamix het meest aangewezen is om jouw boodschap te verspreiden.

4. Je wint tijd (en dus geld)

De volledige planning en coördinatie gebeurt door onze mensen, zodat je je hier niet langer over hoeft te bekommeren. Tijdens regelmatige overlegmomenten worden de voorbije en toekomstige acties en campagnes samen met jou geëvalueerd. Bovendien maken wij gebruik van een online planningstool die het mogelijk maakt om als klant alle activiteiten en budgetten op te volgen.

5. Je houdt je budget onder controle

Wij stellen een budgetplanning op zodat het te besteden bedrag optimaal gespreid kan worden volgens de beoogde impact per campagne. Hierdoor kom je niet voor onvoorziene situaties te staan en houd je het te besteden budget onder controle. Wij verlenen ook advies in de keuze van leveranciers en beschikken over een netwerk van zorgvuldig geselecteerde leveranciers (grafisch ontwerp, drukwerk, webdesign, …) die indien nodig kunnen ingeschakeld worden.

6. Je marketingactiviteiten worden constant opgevolgd

Door het inbouwen van meetpunten bij aanvang van de acties, kan elke campagne op ieder moment geëvalueerd en bijgestuurd worden. Daarnaast worden deze acties geëvalueerd via onze online tool, zodat we via een constant verbetertraject het resultaat blijvend kunnen optimaliseren.

7. Je stelt je focus scherp op je core-business

Door je marketingactiviteiten uit te besteden kan je jezelf toeleggen op je core-business en op een gezonde manier je bedrijf laten groeien. Dankzij regelmatige overlegmomenten ben je volledig op de hoogte van de gevoerde marketingacties.

Klaar om te starten? Contacteer ons dan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!