Evaluatie

Bij elke mediaplanning streven we naar een continu verbetertraject. Hierbij is de evaluatie van elke campagne een belangrijke stap om de efficiëntie van de volgende acties te verhogen.

Evaluatiemomenten

Bij de opstart van de verschillende acties worden meetpunten voorzien om het effect van zowel de online als de offline activiteiten zo goed mogelijk te meten. Tijdens een regelmatig overlegmoment wordt de gevoerde communicatie onder de loep genomen. Zo worden de gebruikte kanalen worden gequoteerd volgens efficiëntie. Op die manier kan kort op de bal gespeeld worden om toekomstige acties bij te sturen waar nodig.

Jaarlijkse evaluatie

Naast evaluaties op kanaal- en campagneniveau is het ook belangrijk om de gevoerde marketingactiviteiten over een langere periode te beoordelen. Bij de opmaak van een nieuwe jaarplanning kan de marketingstrategie bijgestuurd worden of aangepast worden naargelang de situatie in het bedrijf.

Klaar om te starten? Contacteer ons dan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!